hayır! bütün güzel sözcükler tükenmedi, henüz yazılmamış, yazılmayı bekleyen şiirler var.
Sadece salak salak gülüyorlardı. Kendilerini hep dışarıda bıraktıklarıyla tanımlayan insanlar böyledir. Bir tür uyuşturucu, alttan alta hep var olan sessizliği işitmelerini önleyen bir tür gürültüdür kahkaha onlar için. Gülmek hayatla yüzleşmekten korur onları."